Thiên Long 9999 tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Nam
99
Võ Đang
2
TnMTu
99
Võ Đang
3
O1
98
Võ Đang
4
Nhi
98
Võ Đang
5
OK1
98
Võ Đang
6
iQuangCun
98
Võ Đang
7
Kana
98
Võ Đang
8
TiuLongN
98
Nga My
9
N1
98
Võ Đang
10
B1
98
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Hưỡng dẫn chế Thần Khí Cuối Lv 90

14-10

- Đến NPC Chế Tạo Thần Khí ở Đại Lí tọa độ 156,173.


B1 : Chế tạo Thần Khí Lv 52
Cần có : 5 Thần binh phù cấp 1 + 5 Nữ oa thạch mua tại Shop Vật Phẩm và 1 mua Thần Khí lv 42 cần chế trên Shop Thần Khí .

B2 : Chế tạo Thần Khí Lv 82
Cần có 10 Thần binh phù cấp 2 + 10 Nữ oa thần thạch

B3 : Chế tạo Thần Khí cuối Lv 90
Cần có 20 cái Thần binh phù cấp 3 + 20 cái Lưu hỏa thần thạch

B4 : Tẩy thần khí ( 74% máu là max các bạn nhé )
OK thế là đã song . Chúc các bạn chơi game vui vẻ .!Tin tức khác